ووآرت جهت گسترش فعالیت های بین المللی خود، همکار جدیدی را در جمع تیم اجرایی پذیرفت.

زلیخا توکلی

زلیخا توکلی | مترجم و مسئول ارتباطات بین الملل

سرکار خانم زلیخا توکلی، نقاش و پژوهشگر، از این پس بعنوان «مترجم و مسئول ارتباطات بین الملل» با ووآرت همکاری می کنند. از ایشان بابت پذیرش این مسئولیت تشکر می کنیم و ورودشان را به تیم اجرایی ووآرت، خوشامد می گوییم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعضای ووآرت و تخصص آنها به لینک زیر مراجعه کنید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *