مطالب توسط ووآرت

,

Frequently asked questions about first Modica Exhibition

در همه رویدادها، برخی سوال و جواب های مربوط به مسائل جزئی که در متن فراخوان مطرح کردن آنها باعث طولانی شدن متن می شود، تکرار می شوند. جهت اطلاع رسانی کامل و دقیق، صفحه «سوال و جواب های متداول نمایشگاه عکس مودیکا» تنظیم و منتشر شد.