Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

تغییر زمان برگزاری نمایشگاه

به دلیل فراگیرشدن بیماری کورونا زمان برگزاری نمایشگاه «زن ایرانی به روایت زن ایرانی» تغییر کرد.

با توجه به شرایط گالری و همکاران برگزاری این پروژه در ایتالیا، به سبب محدودیت های قانونی اعمال شده توسط دولت ایتالیا برای پیشگیری از گسترش بیماری کورونا، امکان برگزاری نمایشگاه در بازه زمانی تعیین شده، وجود ندارد. بدیهی است که زمان برگزاری جدید بر اساس شرایط محل برگزاری نمایشگاه، تعیین و از طریق رسانه های ووآرت اطلاع رسانی خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به برآوردهای زمانی سازمان های جهانی بهداشت درباره روند افت و خیز این بیماری، این زمان زودتر از خرداد ماه نباشد.

در مسیر ارائه اطلاع رسانی های مربوط به نمایشگاه، ویدئوی تبلیغاتی در اینستاگرام ووآرت منتشر گردید. اما علیرغم آماده بودن سایر اقلام تبلیغاتی، انتشار این موارد تا مشخص شدن زمان برگزاری نمایشگاه و درج تاریخ در آنها به تعویق می افتد. شرکت کنندگان محترم می توانند جهت ارائه نظرات خود از طریق پاسخ به ایمیل ارتباطی با ووآرت در ارتباط باشند.

دعوت از شرکت کنندگان جهت ارسال عکس چهره

دعوت از هنرمندان جهت ارسال عکس چهره برای کاتالوگ

,
از هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه دعوت می شود یک عکس پرتره برای درج در کاتالوگ نمایشگاه ارسال کنند.

درج لینک تصویری اینستاگرام هنرمندان در شناسنامه آثار

,
راهنمای ارسال اطلاعات برای درج لینک تصویری اینستاگرام هنرمندان در شناسنامه آثار از طریق ایمیل برای شرکت کنندگان ارسال شد.

انتشار بیانیه هنری (Artistic Statement) نمایشگاه عکس کورجو

,
متن معرفی نمایشگاه «زن ایرانی به روایت زن ایرانی» در قالب بیانیه هنری (Artistic Statement) منتشر شد.
اعلام اسامی هنرمندان جدید حاضر در نمایشگاه کورجو

اعلام اسامی هنرمندان جدید حاضر در نمایشگاه کورجو

,
پس از داوری و تکمیل مراحل ثبت نام، هنرمندان جدید راه یافته به نمایشگاه، مشخص شدند.
راهنمای ارسال ویدئوی تبلیغاتی

ارسال راهنمای حضور در ویدئوی تبلیغاتی نمایشگاه

,
راهنمای حضور در ویدئوی تبلیغاتی نمایشگاه کورجو برای هنرمندانی که فایل آثار خود را ارسال کرده اند، از طریق ایمیل ارسال شد.
ارسال ایمیل برای هنرمندان پذیرفته شده

ارسال ایمیل برای پذیرفته شدگان داوری

,
پس از داوری آثار ارسالی برای حضور در نمایشگاه، برای هنرمندان آثار دارای بیشترین امتیاز ایمیل ارسال شد.