Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

تغییر زمان برگزاری نمایشگاه

به دلیل فراگیرشدن بیماری کورونا زمان برگزاری نمایشگاه «زن ایرانی به روایت زن ایرانی» تغییر کرد.

با توجه به شرایط گالری و همکاران برگزاری این پروژه در ایتالیا، به سبب محدودیت های قانونی اعمال شده توسط دولت ایتالیا برای پیشگیری از گسترش بیماری کورونا، امکان برگزاری نمایشگاه در بازه زمانی تعیین شده، وجود ندارد. بدیهی است که زمان برگزاری جدید بر اساس شرایط محل برگزاری نمایشگاه، تعیین و از طریق رسانه های ووآرت اطلاع رسانی خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به برآوردهای زمانی سازمان های جهانی بهداشت درباره روند افت و خیز این بیماری، این زمان زودتر از خرداد ماه نباشد.

در مسیر ارائه اطلاع رسانی های مربوط به نمایشگاه، ویدئوی تبلیغاتی در اینستاگرام ووآرت منتشر گردید. اما علیرغم آماده بودن سایر اقلام تبلیغاتی، انتشار این موارد تا مشخص شدن زمان برگزاری نمایشگاه و درج تاریخ در آنها به تعویق می افتد. شرکت کنندگان محترم می توانند جهت ارائه نظرات خود از طریق پاسخ به ایمیل ارتباطی با ووآرت در ارتباط باشند.

فهرست هنرمندان راه یافته از نمایشگاه مودیکا به کورجو

,
آثار این هنرمندان دریافت شده و در مرحله آمادگی برای چاپ قرار دارد.

همکاری عضو جدید با تیم اجرایی ووآرت

,
سرکار خانم زلیخا توکلی، نقاش و پژوهشگر، از این پس بعنوان «مترجم و مسئول ارتباطات بین الملل» با ووآرت همکاری می کنند.
فراخوان تکمیل ظرفیت کورجو

فراخوان تکمیل ظرفیت نمایشگاه عکس «زن ایرانی به روایت زن ایرانی»

فراخوان تکمیل ظرفیت برای حضور در نمایشگاه گروهی عکاسان زن ایرانی در کورجوی ایتالیا منتشر شد.

نمایشگاه گروهی عکس «زن ایرانی به روایت زن ایرانی» در کورجو

سومین نمایشگاه گروهی عکس «زن ایرانی به روایت زن ایرانی» در کنار فستیوال بین المللی عکس اروپا در شهر کورجوی ایتالیا برگزار می‎شود.

انتشار کاتالوگ نمایشگاه عکس زن ایرانی به روایت زن ایرانی

,
پس از پیگیری فراوان برای دریافت اطلاعات کامل همه هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه، کاتالوگ نهایی آماده شد.
ارسال گواهی شرکت در نمایشگاه

ارسال گواهی شرکت در نمایشگاه برای هنرمندان

با تشکر از همه شرکت کنندگان در نمایشگاه، فایل گواهی حضور نمایشگاه با مهر و امضای بنیاد و مدیر بنیاد تئاتر گاریبالدی از طری ایمیل ارتباطی برای هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه ارسال شد.