Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

تغییر زمان برگزاری نمایشگاه

به دلیل فراگیرشدن بیماری کورونا زمان برگزاری نمایشگاه «زن ایرانی به روایت زن ایرانی» تغییر کرد.

با توجه به شرایط گالری و همکاران برگزاری این پروژه در ایتالیا، به سبب محدودیت های قانونی اعمال شده توسط دولت ایتالیا برای پیشگیری از گسترش بیماری کورونا، امکان برگزاری نمایشگاه در بازه زمانی تعیین شده، وجود ندارد. بدیهی است که زمان برگزاری جدید بر اساس شرایط محل برگزاری نمایشگاه، تعیین و از طریق رسانه های ووآرت اطلاع رسانی خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به برآوردهای زمانی سازمان های جهانی بهداشت درباره روند افت و خیز این بیماری، این زمان زودتر از خرداد ماه نباشد.

در مسیر ارائه اطلاع رسانی های مربوط به نمایشگاه، ویدئوی تبلیغاتی در اینستاگرام ووآرت منتشر گردید. اما علیرغم آماده بودن سایر اقلام تبلیغاتی، انتشار این موارد تا مشخص شدن زمان برگزاری نمایشگاه و درج تاریخ در آنها به تعویق می افتد. شرکت کنندگان محترم می توانند جهت ارائه نظرات خود از طریق پاسخ به ایمیل ارتباطی با ووآرت در ارتباط باشند.

پایان نمایشگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی

پایان نمایشگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی

نمایشگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی در شهر مودیکای ایتالیا با موفقیت به پایان رسید.

انتشار گالری آنلاین آثار پذیرفته شده در دومین فراخوان

گالری آنلاین آثار پذیرفته شده در دومین فراخوان راه اندازی شد.
آغاز به کار دومین نمایشگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی: روایت زیبایی

افتتاح نمایشگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی: روایت زیبایی

دومین نمایشگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی، با ارائه آثاری شاخص از هنرمندان زن ایرانی گشایش یافت.شگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی، با ارائه آثار شاخص هنرمندان زن ایرانی گشایش یافت و تا تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۸، پذیرای مخاطبین و بازدیدگان بود.
دعوت به حضور در ویدئوی تبلیغاتی نمایشگاه دوم

تولید ویدئوی تبلیغاتی فراخوان دوم نمایشگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی

دستورالعمل نحوه ضبط و محتوای ویدئو برای همه هنرمندان از طریق ایمیل ارسال شده و تا روز چهارشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۸ برای ارسال ویدئو، زمان در نظر گرفته شده است.
ارسال فایل تبلیغات برای هنرمندان جدید

ارسال فایل های تبلیغات برای هنرمندان شرکت کننده در فراخوان دوم

جهت سهولت در دسترسی و آرشیو شخصی، فایل های تبلیغات منتشر شده در ایتالیا برای هنرمندان پذیرفته شده در فراخوان دوم از طریق ایمیل ارسال شد.
اتمام ارسال ایمیل اطلاع رسانی به پذیرفته شدگان

ارسال ایمیل اطلاع رسانی به هنرمندان راه یافته به نمایشگاه

,
با پایان یافتن مرحله ارزیابی توسط داوران، برای تمام هنرمندانی که اثر/آثار آنها امتیاز لازم برای حضور در نمایشگاه را کسب کرده است، ایمیل اطلاع رسانی ارسال شده است.