Entries by ووآرت

The exhibition “Iranian woman narrated by Iranian woman” was held in Correggio

■ فراگیری بیماری کوید 19، ضربه های سهمگینی به تجسم علم، سیاست و فرهنگ از چیستی انسان وارد آورد. توهم توانمندی و عاملیت در جهان، برای بار دیگر فروریخت و انسانی که میل کشف و تسخیر کهکشان ها را داشت و در جستجوی زندگی در سایر نقاط کهکشان بود، مغلوب ویروس بی جان کوید 19 شد. این پدیده، سبب لغو یا تأخیر در برگزاری بسیار از رویدادهای مختلف گردید که نمایشگاه زن ایرانی به روایت زن ایرانی هم در زمره همان ها بود. 

Frequently asked questions about first Modica Exhibition

در همه رویدادها، برخی سوال و جواب های مربوط به مسائل جزئی که در متن فراخوان مطرح کردن آنها باعث طولانی شدن متن می شود، تکرار می شوند. جهت اطلاع رسانی کامل و دقیق، صفحه «سوال و جواب های متداول نمایشگاه عکس مودیکا» تنظیم و منتشر شد.