آخرین خبرهای نمایشگاه کورجو
آنچه باید درباره اولین نمایشگاه عکس کورجو بدانید.

این نمایشگاه، مکاشفه ای است درباره معنای زیبایی در ادیشه و جهان زن ایرانی. موزه گالری کاخ شاهزادگان کورجو از ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ میزبان آثار برگزیده عکاسان زن ایرانی است.