شرایط، ضوابط و رویکرد قانونی ووآرت

این وبسایت فعالیت خود را در بهمن ماه ۱۳۹۷ آغاز کرد و کلیه فعالیت های آن در چهارچوب قوانین و مقررات و عرف جمهوری اسلامی ایران و سپس بر اساس مرامنامه خدمات آن می باشد.

  • مرزهای خدماتی ووآرت، برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری است و مخاطبان آن در گام اول جامعه بانوان هنرمند ایرانی و سپس جهانی خواهد بود.

هر فعالیت اجتماعی می تواند با خود اختلاف نظرهایی به همراه داشته باشد. درصورت بروز این مورد، مراحل زیر به ترتیب برای حل اختلاف اجرا خواهد شد.

  1. بررسی موضوع اختلاف از طریق مدیر اجرایی و در چهارچوب مرامنامه استفاده از خدمات ووآرت.
  2. تعیین داور مرضی الطرفین و مراجعه به رای ایشان.
  3. مراجعه به مراجع قانونی با نگاه دسترسی به منافع قانونی طرفین.

ووآرت ملزم به حفظ اطلاعاتی است که به واسطه خدمات خود، از کاربران دریافت می کند و در چهارچوب قانون، آنها را به هیچ عنوان، در اختیار شخص ثالث قرار نمی دهد.

  • اطلاعات درخواستی محدود به راه های ارتباط با کاربران، تصویر آثار و سایر مواردی است که به تناسب فعالیت مشترک، مورد نیاز است.