فروشگاه آنلاین آثار
اولین نمایشگاه نقاشی و میکس مدیای هنرمندان زن ایرانی

این فروشگاه آنلاین، به ارائه آثار حاضر در اولین نمایشگاه ملی نقاشی و میکس مدیای ووآرت اختصاص دارد. کلیه آثار مورد داوری قرار گرفته، با نظر داوران به گالری ها راه پیدا کرده اند و مورد تأیید کلی ووآرت می باشند. برای تضمین سلامت خرید و فروش آثار، هزینه پرداختی، تا زمان دریافت اثر توسط خریداران بصورت امانت نزد ووآرت باقی می ماند و پس از تأیید دریافت اثر توسط خریداران، به فروشندگان (هنرمندان یا مجموعه داران) منتقل می شود.