آخرین خبرها
همه اتفاقاتی که باید درباره اولین نمایشگاه نقاشی و میکس مدیای زنان هنرمند ایران از آن ها مطلع شوید.

ووآرت، رویدادی است هنری ویژه زنان و دختران هنرمند ایرانی که بطور دوره ای با برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی، سعی در تعالی و بهبود شرایط حضور مستقل آنها در سکوهای معتبر دارد.