آخرین خبرها
آنچه باید درباره دومین نمایشگاه عکس مودیکا بدانید.

این نمایشگاه با هدف کشف استعدادهای نو و روایت های مستقل و صادقانه از هویت زن ایرانی و دغدغه های او برای مخاطبان بین المللی از ۱۲ مرداد تا ۳ شهریور ۱۳۹۸، برابر با ۳ تا ۲۵ آگوست ۲۰۱۹ در گالری تئاتر گاریبالدی مودیکا برگزار می شود.