آخرین خبرها
آنچه باید درباره نمایشگاه عکس مودیکا بدانید.

این نمایشگاه با هدف کشف استعدادهای نو و روایت های مستقل و صادقانه از هویت زن ایرانی و دغدغه های او برای مخاطبان بین المللی از اول تا شانزدهم ژوئن ۲۰۱۹ در مودیکا برگزار می شود.